Soms wrikt het in een werksituatie. Een pasklaar antwoord is dan moeilijk te vinden. Als externe coach kan ik inzicht geven in het functioneren op groeps- of individueel niveau. Coaching persoonlijk leiderschap kan wezenlijke veranderingen teweeg brengen en samenwerking weer soepel laten verlopen.

Teamcoaching

Deze begeleiding is voor medewerkers die meer zicht willen krijgen op wat hen inspireert en bezielt. Op wat ze als moeilijk ervaren en wat hun kwaliteiten zijn. Daarbij heb ik aandacht voor ieders verwachtingen. Vaak zijn die onduidelijk of onvoldoende uitgesproken.
Ook let ik op de uitwerking die een bepaalde stijl van leidinggeven op een team heeft.

Het InclusiveLeadership Model van Ien van de Pol is hierbij mijn inspiratiebron. Dit model brengt, met aandacht voor het geheel, cognitieve, fysieke, sensitieve en spirituele facetten in organisaties in balans.

 

Bij problemen met:

 • leidinggeven
  • omgaan met conflicten
  • communicatie; openheid
  • eenduidigheid in visie
  • motivatie en betrokkenheid
  • functioneren binnen de groep door persoonlijke omstandigheden

 

>